Photography: Gia Trimble Wardrobe: Sondra Choi Model: Seidi Hakkanen  

Photography: Gia Trimble

Wardrobe: Sondra Choi

Model: Seidi Hakkanen

 

untitled-90.jpg
untitled-390.jpg
untitled-15.jpg
untitled-54.jpg
untitled-61-2.jpg
untitled-63.jpg
 Photography: Gia Trimble Wardrobe: Sondra Choi Model: Seidi Hakkanen  

Photography: Gia Trimble

Wardrobe: Sondra Choi

Model: Seidi Hakkanen

 

 Photography: Gia Trimble Wardrobe: Sondra Choi Model: Seidi Hakkanen  
untitled-90.jpg
untitled-390.jpg
untitled-15.jpg
untitled-54.jpg
untitled-61-2.jpg
untitled-63.jpg
 Photography: Gia Trimble Wardrobe: Sondra Choi Model: Seidi Hakkanen  

Photography: Gia Trimble

Wardrobe: Sondra Choi

Model: Seidi Hakkanen

 

Photography: Gia Trimble

Wardrobe: Sondra Choi

Model: Seidi Hakkanen

 

show thumbnails